gelijk en toch anders

Gelijk en toch anders

 

Educatieproject architectuur Piet Blom Museum

gelijk en toch anders educatie

In het project “Gelijk en toch anders” wordt er ingezoomd op belangrijke gebouwen in Hengelo in het algemeen en in de wijk van de school in het bijzonder.

Het educatieproject bestaat uit 7 lesmomenten waarin aandacht wordt besteed aan architectuur. We gaan er daarbij vanuit dat architectuur begint bij je eigen huis, de straat waarin je woont, langs de weg die je aflegt naar school, naar oma, een tante, of naar de stad.

Vanuit het gedachtengoed van Piet Blom maken we de verbinding naar woonwijken, samen leven en samen wonen.

Het project is op aanvraag te verkrijgen bij de Stichting Piet Blom Museum. Het educatieproject wordt aangeleverd op USB-stick.

Deze stick bevat 6 uitgewerkte lessen die vanaf het digibord gepresenteerd kunnen worden en een uitgebreide docentenhandleiding.

Het project is inclusief workshop van 2 uur met medewerkers van het Museum en materiaal.

Inhoud van de lessen

Les 1 Verschillende soorten huizen

We wonen bijna allemaal in een huis, maar hoe heet het type huis waar je in woont? Ken je nog andere gebouwen waarin je kunt wonen? De les wordt afgesloten met een opdracht waarin wordt gevraagd je eigen huis te tekenen, maar ook te vertellen wat er zo fijn is aan dat huis.

Les 2 Vroeger was alles anders

In deze les wordt ingezoomd op vroeger en nu.

Je woont in een straat, maar was die straat er altijd al? Hoe zag jou straat er vroeger uit en hoe zag Hengelo er vroeger uit? Welke bijzondere gebouwen staan er in jouw wijk? Deze les nodigt uit om er op uit te gaan en de wijk rond de school te bekijken.

Les 3 De architect

Deze les laat zien hoe een architect op ideeën komt. We kijken naar een aantal bekende gebouwen in Hengelo. Hoe de architect op het idee kwam voor het stadhuis. We bekijken het stadhuis van heel dicht bij, maar ook hoe het stadhuis er in de toekomst uit zal gaan zien.

Les 4 Piet Blom en de Kasbah

De Kasbah hoort niet bij de rijtjeshuizen, toch zien ze er aan de buitenkant allemaal hetzelfde uit. Het bijzondere is dat de huizen op palen staan. Hoe kwam Piet Blom op dat idee en zijn er nog meer woonvormen die in een ander land heel gewoon zijn en voor ons heel bijzonder? In deze les kijken we naar andere manieren van wonen.

Les 5 Gelijk en toch anders

De meeste huizen lijken allemaal gelijk aan de buitenkant. Maar aan de binnenkant maak je je eigen plek. Een plek die iets over jou vertelt, een plek waar je je fijn voelt. In deze les denken we na over wat jouw huis zo bijzonder maakt. We kijken naar Kasbah-interieurs en horen waarom die kamers zo zijn ingericht.

Als alles zou kunnen (vloeren van zand, muren van ijs, een draaimolen of een schommelbed), hoe zou jij jou droomkamer dan inrichten. Deze les wordt afgesloten met het maken van een tekening van jouw droomkamer.

Les 6 Bouw je eigen droomkamer.

Een droomkamer bedenken is een ding, maar een droomkamer bouwen is nog leuker. Eerst gaan we behangen, dan de vloerbedekking er in en dan meubels maken. Maar welk behang kies je, wil je bloemetjesbehang of een blauwe lucht? Hoe maak je meubels, een zwembad, of een trampoline?

Samen met de medewerkers van het Piet Blom Museum, bouw je, in een schoenendoos, een droomkamer die misschien nog wel mooier is dan de tekening uit de vorige les.

Les 7 Samen wonen

In deze les bekijk je elkaars droomkamer. Worden al die kamers een straat, een wijk, een flat of een duplexwoning? Of maak je van de doos van jou en je vriendin een twee-onder-een-kap? In deze les is de cirkel rond. Aan de hand van de woonvormen die je in les 1 hebt leren kennen bouw je een eigen wijk met kamers die misschien aan de buitenkant wel allemaal gelijk zijn maar aan de binnenkant heel anders.

Doel van het project

 • Authentieke ervaring staat centraal. Leerlingen oriënteren zich op de wijk rond de school; lesactiviteiten vinden op school plaats.
 • Project kijkt over de grenzen van Nederland, verbindt lokale architectuur met de woonvormen elders in de wereld.
 • Ervan uitgaande dat het heden begon in het verleden, is het verband tussen het verleden, heden en toekomst zichtbaar binnen het project.
 • Criteria kunstonderwijs: individuele expressie, uitbreiden persoonlijke ontwikkeling, vormen van eigen mening, 21century skills.
 • Didactiek is activerend en vakoverstijgend.
 • Constructivistische leertheorie is drager van de leerlijn. Het kind maakt zich eigen wat nog vreemd is en vergroot zodoende zijn/haar referentiekader. Reflectie is essentieel.
 • Bij het aanbieden van het project gaan we uit van de volgende stappen: herkennen, stimuleren, faciliteren en oprekken.

Wat leert de leerling

 • Maakt kennis met discipline cultureel erfgoed.
 • Leert over de diversiteit aan woonmogelijkheden in binnen- en buitenland.
 • Leert de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met de ruimte elders.
 • Leert omgaan met verschillende informatiebronnen.
 • Leert zich oriënteren binnen complexere, nog steeds afgebakende mediaomgevingen.
 • Leert enkelvoudige zoekterm intypen in zoekmachine.
 • Leert zich oriënteren in zijn/haar eigen omgeving.
 • Leren kijken naar hun eigen omgeving.
 • Ontdekt plekken in hun eigen omgeving die hij/zij eerder niet kende.
 • Leert werken met schaal en verhoudingen.
 • Leert zien wat hij doet, begrijpen wat hij ziet.
_MG_7743

Erfgoededucatie

 • Versterkt de band met het verleden en helpt betekenis te geven aan het heden.
 • Maakt de geschiedenis tastbaar.
 • Helpt je wortelen in je eigen omgeving.

Relatie met de vakken en de kerndoelen

Doelen en activiteiten van dit thema passen bij de leerdoelen en leerinhouden
voor deze leeftijdsgroep en passen in die zin bij onder andere de kerndoelen van Nederlands, rekenen/wiskunde en het leergebied kunstzinnige oriëntatie, waar ook het erfgoedonderwijs thuishoort. In dit project gaat het om onder andere de volgende kerndoelen:

 • Kerndoel 1: de leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
 • Kerndoel 4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
 • Kerndoel 6: 
De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep.
 • Kerndoel 12: de leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor 
het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook
begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.
 • Kerndoel 24: De leerling leert meten, leert structuur en samenhang doorzien van het metriek stelsel en leert rekenen met maten voor grootheden die gangbaar zijn in relevante toepassingen.
 • Kerndoel 32: De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.
 • Kerndoel 44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
 • Kerndoel 54: de leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, 
om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
 • Kerndoel 55: de leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
 • Kerndoel 56: de leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Voor meer informatie:

Wilt u meer informatie? mail ons dan via onderstaande contactbutton.

contact