Vrienden

Vrienden van Piet Blom museum

Piet-Blom-vrienden2

Met uw contributie en andere giften maakt u het mogelijk om ons museum gestalte te geven, uit te breiden en educatieve projecten te financieren. Het museum draait geheel op vrijwilligers en zonder winstoogmerk, met geen ander doel dan het onder de aandacht brengen van het culturele erfgoed van de structuralistische architect Piet Blom. We beogen niet alleen de bijzonderheid van zijn ontwerpen onder de aandacht brengen, maar ook zijn gedachtegoed op het gebied van wonen en samenleven. Piet Blom streefde naar een synergie van architectuur en stedenbouw, van wonen en werken, met de mens als middelpunt. Juist in deze tijd van verregaande individualisering en tegelijkertijd streven naar een socialere samenleving blijkt zijn visie nog steeds zeer actueel. Om dit alles onder de aandacht van een groter publiek te brengen hebben wij uw steun hard nodig.

 

 

vriendenkaart

invullen en opsturen naar:

Piet Blom Museum
Voorhof 3A  7552 JV  Hengelo

U kunt al vrienden van het Piet Blom museum worden voor €10, – p/jaar,
maar laat u zich vooral niet weerhouden om meer te geven.

Wat wij met uw contributie doen?

Educatie projecten financieren.
Museum financieren [ vaste lasten e.d. ]
Collectie uitbreiden & verantwoord conserveren en tentoonstellen.
Het culturele en sociaal maatschappelijke erfgoed van Piet Blom verder verbreiden.


Maak ook het verschil!   “Word vriend van het Piet Blom Museum!”

 

 

 

 

 

FREUNDE MACHEN DEN UNTERSCHIED………..

FREUNDE DES PIET BLOM MUSEUM

Mit Ihrem Mitgliedsbeitrag und anderen Spenden ermöglichen Sie es uns, das Museum zu gestalten, auszubreiten und bildungsfördernde Projekte zu finanzieren. Das Museum wird von ehrenamtlichen Mitgliedern und ohne eigenwirtschaftliche Zwecke geführt. Unser einziges Ziel ist, für das kulturelle Erbe des strukturalistischen Architekten Piet Blom Interesse zu wecken.

Wir beabsichtigen nicht nur, Sie auf das Besondere seiner Entwürfe aufmerksam zu machen, sondern auch auf sein Gedankengut mit bezug auf Wohnen und Miteinander leben. Piet Blom strebte nach einer Synergie von Architektur und Städtebau, von Wohnen und Arbeiten, mit dem Menschen im Mittelpunkt. Gerade in dieser Zeit von weitgehender Individualisierung, in der gleichzeitig nach einer sozialeren Gesellschaft gestrebt wird, stellt sich heraus, daβ seine Ideen noch immer sehr aktuell sind. Um dies einem gröβeren Publikum zu vermitteln, haben wir Ihre Unterstützung sehr nötig.

Sie können schon für € 10,- pro Jahr Freund des Piet Blom Museum werden, aber Sie können auch nach Belieben mehr spenden.

MACHEN AUCH SIE EINEN UNTERSCHIED!  Werden Sie noch heute ein Freund des Piet Blom Museum!

Sie können hier eine Freundeskarte downloaden, ausfüllen und senden nach..

 

Piet Blom Museum
Voorhof 3A
7552 JV
Hengelo
Niederlande Vrienden van Piet Blom museum