educatie plan

Piet Blom had met het ontwerp van de Kasbah een woonvorm voor ogen waarin niet het isoleren van de bewoners in hun woning centraal staat maar waarvan de kwaliteit juist berust op het betrekken van mensen bij elkaar in werken en wonen.

Wat betekent deze visie over het samenleven in de huidige tijd?

 

Architectuur gaat niet alleen over de optelsom van functies, architectuur kan ook verbinden.

Binnen het educatieprogramma wordt op een actieve manier gekeken wat architectuur betekent in ons dagelijks leven en naar hoe architectuur kan bijdragen aan duurzaamheid, samenleven, de ruimtelijke inrichting van de omgeving en de toekomst.

Dat doen we door kinderen, jongeren en andere beginners of geïnteresseerden in architectuur op een speelse, creatieve en ontdekkende manier te laten kijken naar de directe leefomgeving.

In de workshops staat het ontdekken dat architectuur en vormgeving overal om ons heen is te vinden centraal en dat het invloed kan hebben op ons zelf. Onderzoeken en ontwerpen zijn daarbij geen doel op zich, maar een manier van werken die vanuit de nieuwsgierigheid en verwondering deelnemers (samen) laat waarnemen, nadenken, handelen en reflecteren.

Naast workshops voor kinderen en jongeren zullen er ook workshops en rondleidingen voor docenten worden georganiseerd met als doel docenten te inspireren en informeren over lokale architectuur en vormgeving. Het hoofddoel is dat docenten na het bijwonen van een workshop hun nieuw verworven kennis zonder veel verdere voorbereiding in hun lesprogramma kunnen toepassen.

 

De workshops vinden plaats in het Piet Blom Museum of in het  ernaast gelegen buurthuis ‘de Tempel’.

Voor scholen kunnen op aanvraag workshops op eigen locatie gegeven worden.

 

Aansluiting bij vakken en kerndoelen

De workshops, programma’s en rondleidingen sluiten direct aan bij onderwijsthema’s van de vakken kunstzinnige oriëntatie, techniek, omgevingsonderwijs, kunstvakken en CKV en de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en economie. De programma’s zijn geschikt voor alle vormen van onderwijs.

 

Voor meer informatie:

Wilt u meer informatie? mail ons dan via onderstaande contactbutton.

contact