contact

Piet Blom museum

Voorhof 3A
7552 JV  Hengelo
T  06 37 61 65 63  &  06 – 82 44 06 55
E  info@pietblommuseum.nl
IBAN:  NL05RABO0113928599 op naam van Stichting Piet Blom Museum
BIC:     RABONL2U
ANBI: RSIN 1955563
KvK-nummer: 56047193

Openingstijden:

Iedere eerste zondags van de maand | van 13.00 – 17.00 uur
en op afspraak
contact

Bestuursleden:

Voorzitter:

Wieger Mulder
T  06 – 37 61 65 63

info@pietblommuseum.nl

Secretariaat:

Secretaris: Yvonne Eikenaar
Voorhof 3a | 7552 JV | Hengelo
T  074 – 291 46 75
info@pietblommuseum.nl

Educatie:

Yvonne Eikenaar
Eendengang 73 | 7552 KN | Hengelo
T  074 – 291 46 75
info@pietblommuseum.nl

Penningmeester:

Herbert Wolsink
info@pietblommuseum.nl