contact

Piet Blom museum

Voorhof 3A
7552 JV  Hengelo
T  06 – 82440655
E  info@pietblommuseum.nl
IBAN:  NL05RABO0113928599 op naam van Stichting Piet Blom Museum
BIC:     RABONL2U
ANBI: RSIN 1955563
KvK-nummer: 56047193

Openingstijden:

Zondags van 13.00 – 17.00 uur
en op afspraak
contact

Bestuursleden:

Voorzitter:

Wieger Mulder
T  06 – 37 61 65 63

info@pietblommuseum.nl

Secretariaat:

secretaris@pietblommuseum.nl

Archief:

Fred van de Ven
Eendengang 73
7552 KN  Hengelo
T  074 – 291 46 75
archief@pietblommuseum.nl

Vormgeving & PR:

Paul Hoebee
Bazaar 9
7552 KP  Hengelo
T  074 – 256 77 46
paul@pietblommuseum.nl

Penningmeester:

Herbert Wolsink
info@pietblommuseum.nl

Bestuurslid:

Ursula Wilhelm
E info@pietblommuseum.nl