contact

Piet Blom museum

Voorhof 3A
7552 JV  Hengelo
T  06 37 61 65 63
E  info@pietblommuseum.nl
IBAN:  NL05RABO0113928599 op naam van Stichting Piet Blom Museum
BIC:     RABONL2U
ANBI: RSIN 1955563
KvK-nummer: 56047193

Openingstijden:

Op aanvraag
contact

Bestuursleden:

Voorzitter:

Wieger Mulder
T  06 – 37 61 65 63

info@pietblommuseum.nl

Penningmeester:

Herbert Wolsink
info@pietblommuseum.nl