comite van aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit betrokken mensen die de missie van het Piet Blom Museum ondersteunen:

 

Mevr.  da Graça Cabral Oliveira de Andrade [ Architect/ Urban Designer at Gemeente Hengelo ]
Jan Bron [ wethouder gem. Hengelo ]
Marten Kuijpers [ Het Nieuwe Instituut ]
Peter Timmerman [ Schrijver, Studium Generale UT Twente ]
Vereniging de kubuswoning, Rotterdam
Mevr. drs. A.W Zijderveld- Blom
Dirk Verwoerd  [ fotograaf van o.a. de Blom monografie ]